Rechtskroniek voor het Notariaat

Het Wetboek Internationaal Privaatrecht en de notariele praktijk

inleiding - conflictregels - erkenningsleer

Staat en bekwaamheid en bescherming van onbekwamen
Staat en bekwaamheid - Bescherming van onbekwamen

Huwelijksvermogensrecht
Huwelijkssluiting - De verwijzingsregels - Overgangsrecht

Echtscheiding
De verwijzingsregels - Toepassingsgebied - Overgangsrecht

Relatie van samenleven
Afbakening tussen de relatie van samenleven en het huwelijk - Registratie van de relatie - Recht toepasselijk op de relatie van samenleven

Wettelijke erfopvolging en testamenten
De wettelijke erfopvolging - Testamenten

Goederen
De verwijzingsregels - Toepassingsgebied - Overgangsrecht

Notarieel familierecht