Rechtskroniek voor het Notariaat anno 2006

2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
Deel 8

Directe Belastingen. Overzicht van rechtspraak inzake personenbelasting (2000-2005)

Gewestelijke bestuurlijke voorkooprechten inzake onroerend goed

Bemiddeling - Een nieuw wettelijk kader

Verzegeling - Boedelbeschrijving - Vereffening en verdeling


Deel 9


Flash: collectieve schuldenregeling:
- Enkele inhoudelijke innovaties inzake collectieve schuldenregeling
- De verkoop en medegaande "zuivering" van onroerende goederen in de collectieve schuldenregeling

Notariele aansprakelijkheid

Afschaffing effecten aan toonder

Milieuvergunningen en bodemsanering

Zakenrecht


Andere jaargangen van de rechtskroniek voor het notariaat: 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Notarissen in 2006 : Tijdschrift - Maandblad - Vorming - Geschriften