Bemiddeling: een nieuw wettelijk kader

Belgisch Gerechtelijk Wetboek: Deel VII. - Bemiddeling

Principes

Federale bemiddelingscommissie: doelstelling - samenstelling - werking - opdrachten

Toepassingsgebied

Bemiddelingsbeding

Vertrouwelijkheid

Vrijwillige bemiddeling

Gerechtelijke bemiddelingRechtsbijstand


Notarieel gerechtelijk privaatrecht