Directe Belastingen. Overzicht van rechtspraak inzake personenbelasting (2000-2005)

Onroerende inkomsten - Bedrijfsleiders - Winsten en baten van een vorige beroepswerkzaamheid - Diverse inkomsten - Onderhoudsgelden - Co-ouderschap

Bruto-onroerend inkomen
Beroepsmatig gebruik door huurder


Aftrekken en belastingverminderingen i.v.m. onroerende goederenNotarieel fiscaal recht