Gewestelijke bestuurlijke voorkooprechten inzake onroerend goed

Grondwettelijke en verdragsrechtelijke bepalingen

EVRM

Analyse

Juridische aard

Het begrip 'voorkoop'

De uitoefening van gewestelijke bestuurlijke voorkooprechten
- Begunstigden

- Uitzonderingen op en beperkingen aan het recht van voorkoop

- De te volgen procedure bij de verkoop van een aan een recht van voorkoop onderworpen onroerend goed
Het recht van voorkoop bij verkoop uit de hand - Openbare verkoop en het recht van voorkoop

- Miskenning van het recht van voorkoop

Rechtsbescherming bij de uitoefening van voorkooprechten

Bestuurlijk toezicht - Het jurisdictioneel beroep

Notarieel bestuursrecht