Notariele aansprakelijkheid

Aard van de professionele aansprakelijkheid van de notaris


De fout begaan door de notaris
Bijstandsverplichting: de informatie- en raadgevingsverplichting

Andere ambtsverplichtingen voorgeschrevend door wettelijke bepalingen: stedenbouwkundige toestand van het overgedragen onroerend goed - fiscale verplichtingen van de notaris: fiscale notificaties - kennis van de fiscale regelgeving en procedures

Schade veroorzaakt door de notarisCausaal verband

Notarieel recht