Afschaffing van effecten aan toonder

De wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van effecten aan toonder


Het regime van de gedematerialiseerde vennootschapseffectenCapita selecta m.b.t. de afschaffing van toondereffecten en dematerialisatie van effecten

Notarieel vennootschapsrecht