Rechtskroniek voor het Notariaat anno 2007

2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
Deel 10
Personen en familierecht
Afstamming - Adoptie - Ouderlijk gezag, recht op persoonlijk contact en verblijf - Huwelijk - Echtscheiding

Familiaal vermogensrecht
Huwelijksvermogensrecht - Patrimoniale verhoudingen tussen samenwonenden

Erfenissen
De erfelijke roeping - De drieledige keuze van de erfgerechtigde - De vereffening - De verdeling - Wanneer de vereffening-verdeling uitgesteld wordt

Schenkingen en testamenten
Begrip en constitutieve bestanddelen van de schenking - De toestemming bij schenkingen en testamenten - Bekwaamheid - De vormvereisten van het testament - De handgift en de vermomde schenking

Deel 11

Erfrechtvan de wettelijk samenwonenden

Verzekeringen en erfrecht

Actualiteiten inzake koop-verkoop van onroerende goederen en verkoopsmandaat: overzicht vanrechtspraak (2002-2007)

De wet Financiele Zekerheden en de notariele praktijk

Publiciteit van onroerende goederen en zekerheidsrecht


Andere jaargangen: 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006  - 2007 - 2008

Notarissen in 2007 : Tijdschrift - Maandblad  - Geschriften - Vorming

2007 in het Frans