Rechtskroniek voor het Notariaat anno 2008

2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
Deel 12
De hervorming van de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden

Echtscheiding door onderlinge toestemming

De Wet Breyne

Lastgeving en dading

Wijzigingen aan het huurrecht 2006-2007

De kosteloze borgtocht

De doorhaling of de vermindering van een hypothecaire inschrijving bij éénzijdige bevestiging door de notaris

Wijzigingen aan de Hypotheekwet en aan de Organieke Wet Notariaat ingevolge de wet van 1 maart 2007


Deel 13

Successierechten: fiscaal plannen met de gezinswoning

Vennootschapsrechtelijke actualia

Recente rechtspraak inzake beslag en executierecht

Penaal beslag op onroerend goed

Uitvoerend beslag op onroerend goed en rangregeling


Andere jaargangen van de rechtskroniek voor het Notariaat: 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009