De notaris als openbaar ambtenaar

Verbod van ambtsweigering

Waarheidsplicht

Continuiteit van de dienstverlening

Juiste naleving van formaliteiten

Respect voor de eenheid van standplaats

Dilligent optreden (respect voor redelijke termijnen)

Deontologische Code
Hoofdstuk II. Specifieke plichten van de notaris als openbaar ambtenaar

Deontologie 2007: topics - dialogen - clausule