De fiscale rol van de notaris:

De notaris als openbaar ambtenaar

De principiele verplichting tot ambtsverlening van de notaris

Verplichting van openbare orde

Verplichte ambtsweigering - Facultatieve ambtsweigering - Sancties