De fiscale rol van de notaris: De notaris als openbaar ambtenaar
De principiele verplichting tot ambtsverlening van de notaris
Verplichte ambtsweigering - Facultatieve ambtsweigering - Sancties

Artikel 3 deontologische code:

1. Wanneer de akte bepalingen bevat die strijdig zijn met een wet van openbare orde of derden kunnen misleiden.

2. Wanneer de partijen in de akte handelen met miskenning van de rechten van een derde of van de overheid.

3. Wanneer hij onbevoegd is.

4. Wanneer de materie van de akte buiten de juridische bekwaamheid valt die van elke notaris kan verwacht worden.