De fiscale rol van de notaris: De notaris als openbaar ambtenaar
De principiele verplichting tot ambtsverlening van de notaris
Verplichte ambtsweigering - Facultatieve ambtsweigering - Sancties


??

De notaris moet in principe geprovisioneerd zijn alvorens hij een akte mag verlijden. Dit is een plicht tegenover zijn confraters Artikel 19, 4° deontologische code.

Maar wat bij de procedure van uitvoerend beslag op onroerend goed?


De notaris kan een akte uitstellen totdat alle wettelijke formaliteiten voorafgaand aan de akte vervuld zijn.