De fiscale rol van de notaris: De notaris als openbaar ambtenaar
De principiele verplichting tot ambtsverlening van de notaris

Sancties ingeval van ongewettigde ambtsweigering of ambtsverlening


De notariswet bevat geen sanctie.

Het gemeen recht inzake notariele aansprakelijkheid is van toepassing.