2007 clausules

Afstammingsrecht - Onderhoudsgelden - Ouderlijk gezag - Afwezigheid - Woonplaats - Huwelijk - Echtscheiding - Nationaliteit - Adoptie - SamenwoningMeerderjarige onbekwamen - Minderjarigen

Huwelijksvermogensrecht: Primair stelsel - Wettelijk stelsel - Huwelijkscontract - Vereffening - Scheiding van goederen

Erfrecht - Erfkeuze - Testament - Schenking - Ascendentenverdeling - Erfovereenkomst - Verdeling

Verbintenissenrecht - Bewijs

Koop-verkooprechtWitwas - Woningbouwwet - Gerechtelijke verkoop - Vrijwillige openbare verkoop

Huurrecht - Handelshuur - Pacht - Woninghuur

Contractenrecht - Tontine - Bewaargeving - Sekwester - Lastgeving - Dading - Krediet - Ruil - Lijfrente

Zekerheidsrechten - Hypotheek -

Appartementenrecht - Vruchtgebruik - Erfdienstbaarheden - Erfpacht - Opstal - Gebruik - Bewoning - Mede-eigendom

Verzegeling - Boedelbeschrijving - Gerechtelijke verdeling

Beslag op onroerend goed
- Rangregeling

Notariele akte - Deontologie - Boekhouding

Handelsrecht - Vennootschaprecht - NV - BVBA - CVVereffening van vennootschappen - Faillissement

StedenbouwErfgoed - Onteigening - Begrafenis - Bos - Euthanasie - Stichting - Vzw

Internationaal privaatrecht : echtscheiding - huwelijksvermogensrecht - erfenissen

Fiscaal recht: Registratierechten - Successierechten