2007 clausules : notariele akte

Op straffe van nietigheid van de akte als authentieke akte:
De plaats van het verlijden van de akte - Datum van de akte - Ondertekening van de akte - Identificatie van getuigen - Bijstand van instrumenterende getuigen - In minuut of in brevet

Verplichte vermeldingen in alle akten: Identiteit notaris

Vermelding van partijen in een notariele akte - Ondertekenende partijen - Bewijskrachtige identiteitsbewijzen - Bevestiging identiteit

Voorlezing van de akte - Toelichting van de akte - Datum ontvangst van het ontwerp van akte

Verplichte vermeldingen voor overschrijving op het hypotheekkantoor: Waarmerking identiteit - Overschrijvingsrelaas eigendomstitel -