2007 topics : boekhouding

Consignatie van gelden

Open bewaargeving van effecten en geldswaardige papieren aan toonder

De notaris moet ontvangstbewijzen afleveren