2007 topics : deontologie

Externe tuchtprocedure

Autonomie van de tuchtvordering

Interne tuchtprocedure

Verplichte ambtsweigering van de notaris

Facultatieve ambtsweigering van de notaris

Gebrek aan provisie en ambtsweigering van de notaris