2007 topics : erfdienstbaarheden

Het ontstaan van erfdienstbaarheden door verjaring

Voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden

Zichtbare en niet-zichtbare erfdienstbaarheden