2007 topics : erfkeuze

Stilzwijgende aanvaarding van nalatenschap

Afstand van het voorrecht van boedelbeschrijving

Verval van het voorrecht van boedelbeschrijving