2007 clausules : huwelijkscontract

Verzaking aan erfrecht tussen echtgenoten

Keuzebeding bij verdeling - 

Verblijvingsbeding onder last

Beding van vooruitmaking - Vooruitmaking naar keuze - Sterfhuisclausule

Het beheer van goederen bij scheiding van goederen

Vereffeningsbeding: geen terugnemingen en vergoedingen