2007 clausules : hypotheken

Verplichte vermeldingen
vermelding natuurlijke personenvermelding rechtspersonenvermelding onroerende goederen

eigendomstitels

waarmerking - gegevens identiteitskaart - gegevens trouwboekje - gegevens rijksregister