2007 clausules : recht van opstal


Mogelijkheid voortijdig einde van het opstalrecht