2007 topics : pacht

Toepassingsgebied van de pachtwet

Het voorkooprecht van de pachter en de tekoopstelling