2007 topics : schenking


Artikel 918 BW schept een dubbel vermoeden

Schenking van certificaten


Nog meer onderwerpen inzake schenking zijn te vinden bij dialogen, waar betwiste standpunten aan bod komen.