2007 topics : vorm van een testament

De getuigen bij een authentiek testament

De vermelding van de verrichte formaliteiten

Vernietiging van het testament door de testator

Het gemeenschappelijk testament - Spiegeltestament

Het verloren testament

Getuigen bij de akte van herroeping van een testament

Post-mortem mandaat