2007 clausules : inhoud van een testament

Ontneming omzettingsrecht inzake vruchtgebruik langstlevende