2007 clausules : vennootschapsrecht

Vruchtgebruik op aandelen - Vruchtgebruik en voorkeurrecht