Verjaring van stedenbouwmisdrijven (decreet van 4 juni 2003)

Overzicht van de strafrechtelijk gesanctioneerde inbreuken op het Nieuwe Decreet Ruimtelijke ordening
Artikel 146 DORO

Verjaring van stedenbouwmisdrijven
Het decreet van 4 juni 2003 wijzigt de strafbaarstelling van het stedenbouwmisdrijf "instandhouden": eerste uitzondering - tweede uitzondering - derde uitzondering - concrete gevolgen - stuiting en schorsing

Stedenbouwkundig attest van conformiteit

Uitvoeringsgregels nog niet gepubliceerdNotarieel bestuursrecht