Vennootschapsrechtelijke aspecten van winstbewijzen
Notarieel vennootschapsrecht