Notarieel familierecht

Te onthouden familiaalvermogensrechtelijke wijzigingen ingevolge de afstammingswet

Omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot
De alinea 2 van de eerste paragraaf van artikel 745 quater BW, waarin voorzien was dat overspelige kinderen de omzetting niet kunnen verzoeken, is gewoon opgeheven.


Uitsluiting van overspelige kinderen uit de verdeling in natura
Artikel 837 BW dat deze uitsluiting regelde, is gewoon opgeheven.

erfgenaam