Notarieel vennootschapsrecht

De Europese vennootschap

De rol van de werknemers in de SE
De oprichting van een SE
Een Europese vennootschap kan niet door natuurlijke personen worden opgericht.
- Oprichting via grensoverschrijdende fusie
- Oprichting van een holding-SE: oprichtingsvoorstel raden van bestuur initiatiefnemende vennootschappen
- Oprichting van een dochter-SE
- ...

Omzetting van een naamloze vennootschap in een SE


Conclusie
 Er zijn geen fiscale regels op Europees niveau voor de SE.

Business law