Notarieel recht

De bemiddeling door een notaris bij de verkoop uit de hand van een onroerend goed


Regels inzake de bemiddeling door de notarissen betreffende de minnelijke of gerechtelijke verkoop van onroerende goederen