Notarieel familierecht

De nieuwe wettelijke regeling inzake verblijfsco-ouderschap

Verblijfsco-ouderschap
Een wettelijk referentiemodel inzake de verblijfsregeling van de kinderen na de echtscheiding van hun ouders: artikel 374 BW inzake ouderlijk gezag.

De tenuitvoerlegging van beslissingen inzake verblijfsregeling en de dwangmaatregelen
Artikel 387ter BW:

- Mogelijkheid om de zaak opnieuw voor de rechter te brengen ingeval van niet-uitvoering van een rechterlijke beslissing

- Uitspraak met voorrang boven alle andere zaken

- Beroep op onderzoeksdaden

- Mogelijkheid om nieuwe beslissingen te nemen met betrekking tot het ouderlijk gezag of verblijf van het kind

- Gedwongen tenuitvoerlegging

- Techniek van de dwangsom

- Uitvoerlbaarheid bij voorraad
Minderjarige