De notarisklerk

 

De notaris mag geen akten verlijden waarin zijn klerk optreedt anders dan om zich sterk te maken of bij volmacht.

 

De notaris mag een openbaar testament verlijden waarin zijn klerk een begunstigde is.