Wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt

Deze wet is ook gekend onder de naam Ventosewet. (Napoleon had een andere jaartelling).


In 1999 werd deze wet grondig gewijzigd.