Belgische Notariswet

Notary : Code

Titel I. - Notarissen en notariŽle akten (art. 1 - 30)

Afdeling I. - Ambt, ambtsgebied en plichten van de notarissen. Afdeling II. - Akten en vorm van de akten; minuten, grossen, uitgiften en repertoria.

Titel II. - Organisatie van het notarisambt (art. 31-67)

Afdeling I. - Getal en spreiding van de kantoren. Boekhouding
Afdeling II. - Vereisten om tot notaris benoemd te worden en wijze van benoeming. Art. 35, 35bis, 36-38, 38bis, 39-49
Afdeling IIbis. - Behandeling van klachten over de werking van notariskantoren. Art. 49bis, 49ter, 49quater
Afdeling III. - Vennootschappen van notarissen. Art. 50-53
Afdeling IV. - Overdracht van minuten en andere bestanddelen van het notariskantoor. Art. 54-62 Afdeling V. - Plaatsvervanging. Art. 63-67

Titel III. - Beroepsorganisatie (art. 68-94)

Genootschappen van notarissenKamers van notarissenNationale Kamer van notarissen - Nietigverklaring en verhaal

Titel IV. - Tucht (art. 95-113)

Tuchtstraffen - Tuchtprocedure voor de kamer van notarissen - Tuchtprocedure voor de burgerlijke rechtbank - Preventieve schorsing

Titel V. - Algemene bepalingen

Art. 114-117

Wetsgeschiedenis: In 1999 werd de de oude notariswet grondig gewijzigd.