Belgische Notariswet - Titel III. - Beroepsorganisatie

Afdeling II. - Kamers van notarissen

Onderafdeling 1. - Bevoegdheden:

Artikel 76

Artikel 77


Onderafdeling 2. - Organisatie - Vertegenwoordiging

Art. 78-85


Onderafdeling 3. - Adviesprocedure

Art. 86-89