notarieel wetboek
1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998

Wijziging hypotheekwet
(inwerkingtreding 2001)

Wet van 20 juli 1995 (Coöperatieve vennootschap)

Vlaamse Decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 (B.S., 30 december 1995)