notarieel wetboek
Beslag:
Niet-vatbaarheid voor beslag van de woning van de zelfstandige

Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten

Bodemsanering
Vlaanderen 1995 - Vlaanderen 2006

Boekhouding

Bosdecreet: Vlaanderen

BTW-wetboek