notarieel wetboek
Echtscheiding:
- Verordening 2201/2003/EG van de Raad betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

Ereloon:
- Koninklijk besluit houdende het tarief van de honoraria der notarissen

Erfpacht:
Wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht


Euthanasiewet