notarieel wetboek
Landschapszorg
Vlaamse decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg

Leegstand:
- Vlaamse decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
- Vlaamse heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen

Legalisatie

Lijkbezorging:
Vlaams Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging