notarieel wetboek
Monumenten:
- Vlaams decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten