notarieel wetboek
Nationailiteit:
Wetboek Belgische nationaliteit
- Verdrag van 12 april 1930 nopens zekere vragen betreffende de wetsconflicten inzake nationaliteit