notarieel wetboek
Onderhoudsverplichtingen:
- Verdrag van 24 oktober 1956 nopens de wet welke op onderhoudsverplichtingen jegens kinderen toepasselijk is.

Opstal:
Wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal

Orgaantransplantatiewet

Overeenkomsten:
Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome 1980)