notarieel wetboek
Patiëntenrechten
Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt

Postinterventiedossier
:
- Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen