notarieel wetboek
Vastgoedmakelaars: Koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars

Veldwetboek

Verordeningen
: - Brussel I - Brussel II bis

Verzekeringen: Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992

Voogdij
: Internationaal verdrag van 12 juni 1902 tot regeling van de voogdij van minderjarigen.

Voorkooprecht:
Vlaamse Decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten

Vzw-Wet