notarieel wetboek
1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004

K.B. 9 maart 2001 tot bepaling van de werking van de benoemings- commissies voor het notariaat en de benoeming van hun leden, de aanwijzing van de externe leden van de evaluatiecommissies en de organisatie van het vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-notarissen (B.S., 17 maart 2001)

K.B. 7 mei 2001 tot vaststelling van de uniforme standaarden waar- aan de adviezen die betrekking hebben op de bekwaamheid en de geschiktheid van de kandidaten voor de benoeming tot kandidaat- notaris en notaris titularis moeten voldoen (B.S., 12 mei 2001)

M.B. 30 juli 2001 betreffende de mededeling van de vergoeding voor de overname van een notariskantoor (B.S., 18 augustus 2001, err., B.S., 1 september 2001)

K.B. 10 augustus 2001 betreffende de vergoeding voor de overname van een notariskantoor (B.S., 18 augustus 2001)

Regl. 9 oktober 2001 voor de organisatie van de notariële boekhouding (B.S., 1 april 2003)