notarieel wetboek
1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005

K.B. 10 januari 2002 betreffende het beheer van de door een notaris ontvangen sommen, effecten en geldswaardige papieren aan toonder en betreffende het toezicht op de boekhouding van de notarissen

Regl. 29 januari 2002 voor het toezicht op de boekhouding

Vlaamse registratierechten
Meeneembaarheid en abattement: § 4bis. Verrekening (Vlaanderen) en Artikel 46bis : Abattement (Vlaanderen)

Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt