notarieel wetboek
2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008


februari
- Afschaffing aandelen aan toonder (BS 23 december 2005 - erratum op 6 februari 2006)

- Wijziging KB Tijdelijke of Mobielewerkplaatsen: art. 4bis -  art. 4 decies - art. 36 - art. 48 - art. 49bis

april
- Electronische neerlegging van vennootschapsakten (KB 5 april 2006)

mei
- Adoptie door personen van hetzelfde geslacht. Wet van 18 mei 2006  (art. 343 BW)

- Vlaamse Winwinleningsdecreet

juni
- Wijziging vereffening van vennootschappen (Wet 2 juni 2006)

- Vlaamse Grondenbank (16 juni 2006)

juli
- Hervorming afstammingsrecht: wet 1 juli 2006

- Beslagbaarheid van het loon. Artikel 26 wet van 20 juli 2006  (art. 1409 Ger. W.)
Artikel 146 ev Sociale notificatie.

- Vlaams Ecologisch Netwerk art. 55 ter en quater Vl. W. Succ. : 2 uitvoeringsbesluiten van 14 juli 2006 BS 17 oktober 2006 p. 55.103 en 55.105.

- Dienst alimentatievorderingen. Wet van 21 februari 2003. Arrest Arbitragehof 14 juni 2006: schending gelijkheidsbeginsel (BS 18 augustus 2006)

- Afschaffing successierecht op de gezinswoning D 07.07.2006 (B.S., 20.09.2006), met ingang van 01.01.2007.: art 48 en art. 56 Vl. W. Succ.

- Verblijfsco-ouderschap: artikel 374 BW.


september
- Deontologische code vastgoedmakelaars (KB 27 september 2006)

- Wetboek diverse rechten en taksen

oktober
- Bodemsanering

december
inzake huurrecht: de artikels 62 t.e.m. 75 van de Programmawet (I) van 27 december 2006

2007